Het belang van een goede OTAP straat in het ontwikkelproces

Het belang van een goede OTAP straat in het ontwikkelproces

OTAP straat

Voor de inrichting van een OTAP straat zijn vele oplossingen, tools en technieken beschikbaar. Maar welke oplossing past nu bij úw organisatie? Omdat techniek niet leidend moet zijn bij de inrichting van een OTAP-omgeving beginnen wij juist altijd het met het proces en de teams binnen uw bedrijf. Hoe kunnen we zorgen dat het ontwikkelproces soepeler verloopt? En dat uw teams sneller en meer foutloos kunnen werken? Dat is altijd ons uitgangspunt. Eerst het proces, de techniek komt later!

De voordelen van een goede OTAP-straat

Software ontwikkelen en releasen via een OTAP straat (OTAP staat voor Ontwikkeling, Test, Acceptatie, Productie) maakt dat je grip krijgt op releases. Een goede OTAP omgeving, in combinatie met duidelijk werkprocessen en -afspraken, maakt het mogelijk om:

  • Efficiënter en beter samen te werken
  • Regressie te voorkomen
  • Angst om te releasen te laten verdwijnen
  • Hoogwaardig development te realiseren
  • Te werken op verschillende ontwikkelomgevingen
  • Sneller en foutloos te releasen

Welke OTAP past bij jou? Samen vinden we het uit!

Ook wij zijn IT-ers en dus zijn ook wij gek op techniek. Dat hebben wij met jullie gemeen. Wij kennen de tools, we weten welke eisen er worden gesteld aan OTAP-servers en welke scripts er nodig zijn om iets te deployen. Tot zover niets nieuws onder de zon.

Seleno maakt het verschil door begeleiding, kennis en ervaring in te zetten bij het realiseren van een OTAP straat. Wij zetten uw OTAP omgeving op in nauwe samenspraak met de teams die ze moeten gebruiken. Daarbij delen wij onze kennis en ervaring en samen selecteren wij de juiste tools om te komen tot een OTAP-straat die precies past bij jullie organisatie!

Aan de slag met OTAP!

Benieuwd hoe wij de inrichting van een OTAP-omgeving aanpakken? En welke begeleiding, coaching en adviezen wij kunnen geven? Neem dan contact met ons. Wij kunnen een OTAP-scan maken van uw huidige OTAP straat en meedenken over de inrichting van uw nieuwe OTAP-omgeving.